In English

An integrated planning approach for the development of Bohus and its station area : Focus on accessibility, urban structure and safety of the traveller

JACK LU
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:2, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154943

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek