In English

The architect as entrepreneur

Malin Berglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154914

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek