In English

Modelling of pitched truss beam with Finite Element method. Considering response of second order effects and imperfections

Malin Johansson ; Terese Löfberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:127, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Steel truss beam, second order effects, initial imperfections, eccentricities in joints, AbaqusPublikationen registrerades 2012-02-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154828

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek