In English

Strengthening and repair of steel bridges. Techniques and management

Hasan Demir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:139, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Strengthening, repair, remedial works, BaTMan, destructive tests, non-destructive tests, cast iron, wrought iron, steelPublikationen registrerades 2012-02-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154822

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek