In English

Designing multimodal stimuli for driving events

Mattias Mannegren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154797

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek