In English

Strategic Leadership Development

Clara Strömbeck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2011:108, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154784

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek