In English

Towards efficient product development - Evaluation of two methods for increasing understanding of the development process

Caroline Selander ; Björn Rask
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154766

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek