In English

The diffusion of Impact drivers in the Swedish construction industry

Gustav Eriksson ; Gustaf Högberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 110 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2011:097, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154751

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek