In English

Synthesis and characterization of polyelectrolyte complexes and assessment of their use as filler binders for improving paper strength in high-filled paper

Jun Ge
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: paper strength, polyelectrolyte, cationic polyacrylamide, NMR, TEM, PCDPublikationen registrerades 2012-02-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154735

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek