In English

Clients‘ Capabilities in Managing Major Infrastructure Construction Projects in Sweden

MUHAMMAD NAUMANI ; AWETAHGN TSEGAY
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-141, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Relational Capability, Contractual Capability, Project Success, Trust and Co-operationPublikationen registrerades 2012-02-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154733

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek