In English

Processintegrering av gasturbinanläggningar med hjälp av pinchteknik

Britta Mattsson ; Birgit Rönnecke
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1992. 31 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154707

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek