In English

Evaluate change management procedures and its dependence on novelty in Volvo projects

Tor Cedervind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-109, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154706

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek