In English

Can Less be More in Construction? -en utredning om tvåskift med sex timmars arbetsdag inom bostadsproduktion

Greta Jodal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-85, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: produktivitet, arbetstidsförkortning, skiftarbete, byggproduktionPublikationen registrerades 2012-02-01. Den ändrades senast 2012-02-02

CPL ID: 154705

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek