In English

Relationen mellan cyklister och fotgängare vid Södra Älvstranden, Göteborg En utvärdering av trafiken på cykelstråket Älvsborgsbron - Centrum

Daniel Perlhede
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-144, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Cyklist, fotgängare, konflikt, Göteborg, cykelstråk, trafik, relationer, Skeppsbron.Publikationen registrerades 2012-02-01. Den ändrades senast 2012-02-01

CPL ID: 154704

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek