In English

Obtaining Origin/Destination-matrices from cellular network data

Erik Mellegård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 43 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154702

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek