In English

Virtuell Kö

Vurtual Queue

BOBBY KRISTENSSEN ; CHRISTIAN NILSSON ; RICKY ALEXANDERSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 41 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Grundtanken med detta projekt är att utveckla en modell för fjärrbeställning av just in time-tjänster. Syftet med ett sådant projekt skulle vara att göra dina vanliga kö-system för denna typ av tjänst överflödiga. För att lösa problemet beslutade vi oss för att utveckla en webbapplikation som skulle ta hand om köandet för en individ och berätta när deras produkt kan hämtas upp. Tack vare detta sparar man tid som man annars hade spenderat I en kö för att få beställa sin produkt samt även invänta att produkten skall bli färdig. Fördelararna med denna applikation finns även för företaget i fråga genom att kunna planera beställningar på ett annat sätt samt att man sänker behovet av personal vid kassan och kan där igenom sätta dem på andra uppgifter och på så sätt spara både tid och pengar. Sammanfattningsvis skulle både kunder och företag som använder denna applikation spara tid.Publikationen registrerades 2012-02-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154693

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek