In English

Discrete-event simulation of conveyor systems - Providing decision support for Saab Automobile AB

Peter Nilsson ; Gustaf Nordberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-02-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154689

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek