In English

Solubilization of organic dyes in surfactant micelles

Rajdeep Singh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Solubilization, organic dye, surfactants (cationic, anionic, nonionic and polymeric) micelle, mixed micellePublikationen registrerades 2012-02-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154684

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek