In English

Novel charged microcapsules as templates for layer-by-layer assembly of polyelectrolytes and adsorption of lipid bilayers

Ye Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: microencapsulation, layer-by-layer, microelectrophoresis, ESCA, SEM, amphiphilic diblock copolymers, emulsifier, lipids.Publikationen registrerades 2012-01-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154674

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek