In English

A critical review of bending wave loudspeaker technology and implementation

Kuonan Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:9, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: bending wave loudspeaker, distributed mode loudspeaker, electrodynamic, electromagnetic, DML,BWL, Manger, German Physiks, DDD driver, GöbelPublikationen registrerades 2012-01-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154618

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek