In English

Automotive Cockpit Design 2020

Hao Wu ; Shan Shou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154615

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek