In English

Integrating a greenhouse in an urban area. Exploring how urban industrial vertical agriculture can be integrated in Göteborg, Sweden

Lina Ahlström ; Mostafa Zahra
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154595

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek