In English

Ledtidsreduktion och produktivitetsförbättring på avdelning MB1 på Uddeholm AB

Babak Vafadar ; Pontus Sauukonen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:089, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-01-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154590

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek