In English

Investigation on defects occuring in paper production process. A six sigma black belt project at SCA Edet mill

Henry Olubenga Savage ; Robbie Hällås
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:104, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154582

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek