In English

Towards cost-conscious management of engineering track access

Saeid Azmoudeh ; Joel Saury
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 62 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:063, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154571

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek