In English

Opportunities for improving the link between medscheck and medication reconciliation in home care

S Arash Hamidi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:113, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154561

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek