In English

PEG as a Catalyst in DNA Strand Exchange

Alasdair Punton
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154423

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek