In English

Electrical Characterization of GaN:Si and AlGaN:Si

Hong Ye
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: GaN, AlGaN, MBEPublikationen registrerades 2012-01-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154356

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek