In English

Inkjet printing for ‘Large Area Printed Organic Light-emitting Diodes’

Weina Lu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154101

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek