In English

Evaluation of different technologies used for 3D imaging with laser detection and ranging, LADAR

Olov Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 98 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154097

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek