In English

Fastighetsutveckling av Forsåker 1:226: en exploateringsstudie med konceptförslag för framtida verksamhetsområden

Real estate development of Forsåker 1:226, Mölndal, an exploitation study including concept proposal for future

Gustav Reiman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 154055

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek