In English

Landfill Leachate Treatment using Compost and Zeolites as Sorbent Materials

Ivan Andrés Herrera Galvis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:126, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: zeolites, compost, metals, sorptionPublikationen registrerades 2012-01-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 153910

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek