In English

Life cycle assessment of chainsaws. A case study of two Husqvarna products with different power systems.

Anna Rúna Kristinsdóttir ; Diego Fernando Peñaloza Corredor
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 96 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2011:9, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-19. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 153802

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek