In English

MEMS-based microshutters for time-of-flight measurements in space

Dries Agten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 153772

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek