In English

Micromachined ridge gap waveguides

Sofia Rahiminejad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 153756

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek