In English

Analys av energieffektiviseringspotentialen för luftbehandlingsaggregat baserat på mätdata för två aggregat på Östra sjukhuset i Göteborg.

Analysis of the energy efficiency potential for air handling units based on measurements of two units at Östra sjukhuset in Goteborg

Kamilla Johansson ; Jonas Mattsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:13, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 153742

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek