In English

Heat Transfer Validation for Cooled High Temperature Turbine Structures

Andreas Fahlvik Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2011:24, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 153629

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek