In English

Fungal production of organic acids: a systems biology approach towards malic acid formation in aspergillus oryzae

Stefan Tippmann
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 153627

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek