In English

Mechanistic study of silver nitrate during the selective catalytic reduction of NOx with ammonia over Ag/Al2O3

Negar Valim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 153626

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek