In English

Flow reactor and micro calorimeter studies of NOx storage/reduction catalysts

Valentina Marchionni
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 153551

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek