In English

CFD modeling of bubble and droplet breakup inside turbulent flow dispersions

Arash Helmi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 153515

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek