In English

Studies of P-Chirogenic P,O-Phosphine Borane Ligands and Applications of Other Chiral Phosphines in Transition Metal Catalyzed Allylic and Propargylic Substitution and in the Intramolecular Rauhut-Currier Cyclization

Yinjun Hu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 153375

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek