In English

Studies Toward the Synthesis of Scytonemin analogues

Ye Pan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 153373

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek