In English

Design of a side-slip observer for single-unit heavy trucks - A non-linear model-based approach with an unscented Kalman filter

Marcela Janeth Arrambide Cruz ; Erik Durling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX099/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-17. Den ändrades senast 2014-10-21

CPL ID: 153328

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek