In English

Automatic detection of 3D breast lesions in dynamic contrast-enhanced MR images

Jonathan Arvidsson ; Fredrik Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX097/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-17. Den ändrades senast 2015-01-14

CPL ID: 153307

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek