In English

Automatic coordination and collision avoidance using sequence planning and process simulate

Umair Qadeer ; Muhammad Sualeh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX071/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 153300

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek