In English

Integrated vehicle dynamics control for energy recuperation in fully electric vehicles

Jona Marin Olafsdottir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX093/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]