In English

Bench test of a satellite signal processing algorithm based on a space-qualified board

Lu Li ; Heng Yin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX091/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 153293

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek