In English

Cleaning Africa through product design - a field study regarding plastic recycling and sustainable product development in Zanzibar

Anna Engström ; Ellen Österdahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 153060

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek