In English

Powerful winds from the east. Explaining the fast development of the Chinese wind turbine industry

Maria Nilsson ; Sandra Norén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 56 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2111:19, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-16. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 152973

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek